top of page
Søg
  • Jesper Bundgaard

Har du tid til at lykkes med dine spillere?

Opdateret: 16. jan. 2023Hvis du, som træner, vil lykkes med alle dine spillere, må du starte med at udfolde deres individuelle kvaliteter først og derigennem skabe gode relationer – før du påbegynder arbejdet med at få dem til at passe sammen og passe ind i det spil DNA du ønsker at skabe.


Som træner er de fleste vant til at der fra omgivelserne er en forventning om kortsigtede resultater. Der er med andre ord behov for at dit hold vinder i den kommende weekend!


Men det er netop også denne forventning fra omgivelserne, der meget let kan betyde at du som træner skaber en begrænsning for dig selv i forhold til hvilke spillere du lykkes med.


Dette skyldes at du som træner ofte udvikler spilleren til at passe ind i holdet, spil konceptet og det som du gerne vil have af dine spillere først, i stedet for at starte med at tage udgangspunkt i at udfolde de potentialer, der ligger i den enkelte spillers grund-DNA.


Ved i stedet at starte med at tage udgangspunkt i spillerens individuelle kvaliteter skaber du fundamentet for at danne en relation til spilleren og samtidig øger du spillerens selvtillid og motivation. Det er netop denne relation til spilleren og den høje grad af trivsel, der gør det muligt at udvikle nye kvaliteter hos spilleren, som får alle til at arbejde hårdt, gå i samme retning og skabe store resultater og sammenhold på holdet.


Det er for dig som træner kun muligt at lykkes med en spiller, hvis du tager dig tiden og accepterer at du må give plads til alle de kvaliteter der eksisterer hos dine spillere. Har du f.eks. en kreativ spiller må du som træner således acceptere at give plads til denne spillers kreativitet, for at de kan lykkes. Hvis du som træner, ikke har plads til dette bør du i stedet undgå at tilvælge denne type spillere på dit hold.


For at skabe overblik over denne udvikling for den enkelte spiller, kan du med fordel benytte det typologiske værktøj fra Sapience. Ud fra spillerens typologiske spillerprofil og en definering af hvilke kvaliteter der er nødvendige for at lykkes på dit hold, kan du skabe nedenstående overblik:Ovenfor er vist et eksempel på en kreativ mandlig spiller i en dansk superligaklub. Den blå graf viser spillerens typologiske profil - altså de kvaliteter som han indeholder. Den røde stiplede linje viser de kvaliteter, som det pågældende superligahold gerne vil have i deres spil DNA. Ved at indsætte disse to grafer bliver det tydeligt, hvilke udfordringer der er for spilleren og hvad der kræves for at han lykkes.


Det grønne felt er der, hvor der er overensstemmelse mellem spillerens kvaliteter og de kvaliteter der skal til, for at præsterer på holdet. Det er altså dette områder der, som udgangspunkt, skaber motivation, selvtillid og trivsel hos spilleren.


Det lyserøde område, som ligger indenfor den blå streg er det område, hvor spilleren har nogle kvaliteter som han, som udgangspunkt, ikke får lov til at vise. Træneren vil i dette tilfælde have en tendens til at vurdere disse kvaliteter som uvæsentlige eller måske direkte skadelige for holdet. Spilleren vil i denne del ofte føle, at han har lavet en god og værdifuld indsats i f.eks. træning eller kamp, mens træneren kan opleve indsatsen som dårlig, da han vurderer indsatsen ud fra hvorvidt spilleren har levet op til de kvaliteter der skal til for at passe ind på holdet (det lyserøde felt udenfor den blå graf). For træneren er det i denne del vigtigt at hjælpe spilleren med at se, hvor i spillet der er plads og muligheder for at udfolde disse kvaliteter. Altså, hvor må spilleren i ovenstående eksempel, bruge sin kreativitet og hvor skal han ikke bruge sin kreativitet. Det er denne øvelse for træneren, som er vigtig at starte med for at skabe motivation, selvtillid, trivsel og ikke mindst en god relation til spilleren.


Det lyserøde område, der ligger udenfor den blå streg er det område, hvor der stilles krav til spilleren om nogle kvaliteter som han ikke har. Her er det for træneren et spørgsmål om at hjælpe spilleren med at se disse manglende kvaliteter og hjælpe med en udviklingsplan, der kan lære spilleren disse kvaliteter. I ovenstående tilfælde må spilleren udvikle mere viljestyrke (evnen til at presse sig selv når det er svært, træffe beslutninger, have mod osv.) samt udvikle logik og tanke som i sporten ofte fremstår som tekniske- og taktiske evner.


For at spilleren er klar til denne udvikling er forudsætningen for succes at træneren har formået at starte med at danne en stærk relation gennem udfoldelsen af spillerens eksisterende kvaliteter. At udvikle spillerens evner i denne rækkefølge er dog ofte udfordret af manglende tid til udviklingen fordi der ofte er fokus på de kortsigtede resultater. Samtidig kræver ovenstående udvikling at træneren har forståelse for sine egne kvaliteter og ”blinde vinkler”, som gør at træneren er disponeret for at have nemmest ved at lykkes med nogle bestemte typer spillere.Er du interesseret i at arbejde med ovenstående kan du kontakte Sapience på jesper@sapience.dk eller +45 31 31 13 39.


Sapience hjælper sportsklubber med at udvikle en bedre ledelse af deres menneskelige ressourcer. Det drejer sig om at ledere og trænere ikke kun er gode til det faglige, men samtidig også er dygtige ledere, der evner at få spillere og kollegaer til at præstere, udvikle sig og trives godt på både kort og lang sigt. Det handler om trænerens egen indre lederskab (selvledelse) og det ydre lederskab (ledelse af andre). Sapience arbejder ud fra konceptet om at menneskets evner er uendelige og at det som ydre leder drejer sig om, er at skabe et fællesskab omkring valgte værdier og mål. #HumanIsInfinite #TheFellowshipOfValues

202 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page