top of page
Søg
  • Jesper Bundgaard

Fra dygtig træner til visionær leder

Opdateret: 11. jun. 2023

Leadership skills – at være leder og menneske!


Visionære ledere

Som træner i en elitær sportsverden skal du konstant skabe udvikling og resultater. Det kræver at du som træner, arbejder med at udvikle dine egne evner – både som træner, men i høj grad også som leder og menneske. At udvikle sig som leder, kræver at du forstår den komplekse struktur, som du er en del af. Dette er fundamentalt, for at kunne skabe store resultater og samtidig få det optimale ud af dine egne- og dine medarbejderes kvaliteter.


En sportsorganisation kan opdeles/brydes ned i mindre dele. Hvis man ønsker at ville lykkes, er forståelsen for de enkelte elementer, samt deres betydning for helheden, essentiel. Kompleksiteten og dybderne i denne forståelse er uendelige. Dette betyder også, at potentialet er uendeligt - og netop potentialet vil vi dykke ned i og beskrive i denne artikel, for at du som leder kan starte en vedvarende udvikling – som kan gøre dig til en succesfuld visionær leder, som skaber store sportslige resultater.


Organisationen/Klubben (sagen/helheden)

Organisationens objektive struktur og mål

Klubben er den øverste del af denne struktur, og er den enhed du er ansat til at skabe succes og udvikling for. Det er vigtigt, at du som leder definerer og forstår vision, mission, strategi, værdier, målsætninger, økonomi, spille DNA, ønskede klub kultur, holdsammensætning osv. Det vil sige, at du som leder af en organisation, må danne dig et overblik over, hvordan klubben ser ud i dag samt hvor klubben ønsker at komme hen. Denne del er primært styret af at sætte objektive mål. I udgangspunktet er denne proces uafhængig af de individer der udgør organisationen, men det er dog vigtigt, at individerne der indgår i organisationen, efterfølgende får en forståelse for den objektivt definerede organisation og dens målsætninger.


Medarbejdernes psykologiske grund DNA (person)

Psykologisk grundforståelse for ledelse

Den anden del som er fundamental vigtig og der hvor mange ledere fejler, er forståelsen for de forskellige individer, som udgør organisationen – herunder dit eget grund DNA. Til dette kan man benytte de 7 typologier, som gør det muligt at teste og forstå de psykologiske grundfunktioner som er dominerende hos de ansatte i organisationen og hos lederen selv. De 7 psykologiske grundfunktioner er: vilje, følelse, tanke, fantasi, logik, passion og handling. At forstå medarbejdernes psykologiske grund DNA giver muligheden for at forstå, de subjektive forskellige personer der skal udgøre og skabe den organisation du har defineret. Du kan dermed få forståelse for, hvordan medarbejderne bedst muligt kan indgå og bidrage til organisationen (sagen/helheden). Med andre ord er det essentielle i denne del – indre- og ydre ledelse, hvilket vil sige indsigt og forståelse for den enkelte medarbejders- og lederens egen motivation og involvering i organisationen (helheden).


Medarbejdernes adfærd (faglig involvering)

Den sidste del som man især som leder må forstå, er at medarbejdernes adfærd både er et produkt af deres psykologiske grund DNA, men også af tillærte kvaliteter. Det kan være kvaliteter tillært i deres opvækst eller gennem deres involvering i forskellige miljøer. Alle personer har mulighed for at tillære alle de 7 psykologiske funktioners kvaliteter. Det er de ansattes adfærd, der skal skabe succesen for organisationen.


Arbejdet som leder

Med denne grundforståelse opstår der flere forskellige vigtige ledelsesmæssige opgaver:


  1. Specificere organisationen inkl. kultur, organisationsstruktur, værdier, vision, mission, strategi, målsætninger, økonomi osv. (objektivt)

  2. Forstå alle personer der indgår i organisationen ved at analysere alle individernes psykologiske grund DNA og adfærd.

  3. Med baggrund i forståelsen af alle personer i organisationen skal lederen matche den definerede organisation med alle personers individuelle motivation – så han/hun kan skabe et følgeskab omkring organisationen – ”The fellowship of Values”.

  4. Lave individuelle udviklingsplaner for medarbejderne for at gøre det muligt for alle organisationens ansatte, at bidrage med deres unikke kvaliteter, men samtidig udvikle de nødvendige ekstra kvaliteter, som skal til, for at nå de opstillede målsætninger og skabe den organisation, som du har specificeret som leder. Disse planer bør indeholde både specificeringer af faglige områder for den enkelte medarbejder og psykologiske grundfunktioner, som danner fundamentet for at lykkes med de faglige opgaver. Læs mere om denne udvikling her: https://www.sapience.dk/post/har-du-tid-til-at-lykkes-med-dine-spillere

  5. Udvikle en dyb forståelse for sine egne psykologiske grundfunktioner og adfærden som leder og dermed give dig selv forudsætningerne for at lede medarbejderne, med udgangspunkt i deres mest optimale vej til at lykkes med at løse deres del af de specificerede arbejdsopgaver. På den måde undgår du at lede medarbejderne ud fra dine egen psykologiske funktioner, men i stedet optimere deres arbejde ud fra den enkeltes muligheder og forudsætninger. Du må med andre ord, tage dig selv ud af ligningen når du laver ydre ledelse, hvilket muliggøres ved at lykkes med dit indre lederskab.

Udviklingen af medarbejdere

Lederen må samtidig arbejde med at guide medarbejdere til at udvikle sig som individer. At udvikle en god medarbejder kræver at man guider medarbejderen til at forstå sig selv, og forstå den komplekse struktur, som han eller hun indgår i. At hjælpe medarbejderne med deres egen indre lederskab er også helt essentiel for at opnå fælles succes og udvikling som leder.


Potentialet

Det potentiale og den energi som ligger i, at alle individer i organisationen forstår sig selv, hinanden og den objektive organisation – samt udvikler sig målrettet i balance med hinanden hen mod organisations vision, mission og mål skaber et uendeligt udviklings- og resultatpotentiale. Det er med udgangspunkt i dette uudtømmelige potentiale, at vi arbejder ud fra konceptet: Human is Infinite!


Sammenhængen mellem de 3 områder fremgår af nedenstående model:Ovenstående arbejde kan virke komplekst uden den nødvendige grundlæggende forståelse. Arbejdet med det indre- og ydre lederskab kræver derfor at du som leder er godt klædt på til opgaven og har den rette sparring. Er du interesseret i at arbejde med ovenstående kan du kontakte Sapience på jesper@sapience.dk eller +45 31 31 13 39.


Sapience hjælper sportsklubber med at udvikle en bedre ledelse af deres menneskelige ressourcer. Det drejer sig om at ledere og trænere ikke kun er gode til det faglige, men samtidig også er dygtige ledere, der evner at få spillere og kollegaer til at præstere, udvikle sig og trives godt på både kort og lang sigt. Det handler om trænerens eget indre lederskab (selvledelse) og det ydre lederskab (ledelse af andre). Sapience arbejder ud fra konceptet om at menneskets evner er uendelige og at det som ydre leder drejer sig om, er at skabe et fællesskab omkring valgte værdier og mål. #HumanIsInfinite #TheFellowshipOfValues

54 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page