top of page
Søg
  • Jesper Bundgaard

Succesfuld HR-ledelse i sport

Opdateret: 3. nov. 2022


Human Ressource ledelse skal sikre at medarbejderne trives og er effektive i klubben. Dvs. at denne funktion i en klub skal sikre at spillere, trænere og ledelse både trives og leverer resultater. Det kræver rekruttering af de bedste spillere og trænere og at disse efterfølgende udvikles og får de optimale betingelser for at kunne levere resultater.

Figur: 7 typers kvaliteter i balance og ubalance

I dette arbejde opstår der en række spørgsmål, som er vanskelige at arbejde med fordi, bare det at skulle gøre kultur til noget håndgribeligt og tale struktureret om forskellen på individerne i klubben er en udfordring. De fleste klubber taler om at de vil have en ”vinderkultur”, men beskrivelserne i klubberne af hvad en vinderkultur er, er helt forskellige og når man går mere i detaljer med kulturen i klubberne, viser det sig ofte at der slet ikke er enighed i ledelsen om, hvor man gerne vil hen. Samtidig er der sjældent overblik over i hvilken grad der er en sammenhæng mellem kulturen, trænerens

type, ledelsen, holdet og den enkelte spiller.


For at få et overblik over disse umiddelbart komplicerede sammenhænge må vi forstå individernes psykologiske grundstruktur og deres adfærd, men samtidig også forstå de kollektive sociale strukturer og kulturen i klubben. Dette overblik kan nedenstående model hjælpe dig med at få et overblik over og med dette værktøj bliver dette umiddelbart komplicerede arbejde langt mere enkelt at arbejde med:Figur 2: De fire kvadranter

Modellen viser 4 kvadranter:


Individ – Indre: Her klarlægges atletens indre psykologiske DNA. Der testes og måles på hvor meget atleten har af de 7 grundlæggende psykologiske funktioner: (1) Viljestyrke, (2) Følelse, (3) Tanke, (4) Fantasi, (5) Logik, (6) Passion og (7) Handling.


Individ – Ydre: Der skabes gennem test og efterfølgende samtale overblik over atletens adfærd på- og udenfor banen. Denne adfærd beskrives ud fra de grundlæggende psykologiske typer af adfærd som udspringer af de 7 psykologiske grundfunktioner.


Kollektiv – Indre: Gennem tests kan klubben og holdets psykologiske DNA måles (team kultur). Der testes og måles på hvor meget klubben/holdet har af de 7 grundlæggende psykologiske funktioner. Herudover kan karakteristika for øvrige del-kulturer identificeres.


Kollektiv – Ydre: Her iagttages og kortlægges de sociale adfærdsmønstre - i forhold til holdet, men også i forhold til den pågældende sportsgren, det elitære idrætsmiljø, landekulturen osv. Kort sagt er det således den social kontekst individerne indgår i og skal præstere i, der beskrives ud fra de 7 kulturer der opstår på baggrund af de 7 psykologiske grundfunktioner.


Selvom at alle de fire kvadranter naturligvis er flettet sammen og afhænger af hinanden, så er det det enkelte individs adfærd, der skal sikre at klubben opnår deres resultater. Vi må derfor rette et særligt fokus på hvordan vi sikrer at individerne i klubben uanset indre psykologisk DNA kan bidrage optimalt til at klubben opnår de ønskede resultater og målsætninger. Alle har de forskellige roller, som de skal varetage og samtidig skal de passe ind i forskellige del-kulturer og sociale sammenhænge i klubben, hvilket betyder at udviklingen for det enkelte individ er helt forskellig.


Eksempel:

I en elite fodboldklub kan der f.eks. være en kreativ spiller (psykologisk grundfunktion: fantasi). Denne spiller skal spille i en elitær fodboldklub. Det elitære miljø kræver en veludviklet viljestyrke (psykologisk grundfunktion: Vilje) og i fodbolden har rigtig mange trænere en tendens til at tilvælge den motiverede type (psykologisk grundfunktion: passion). For den kreative spiller ligger disse to funktioner langt fra den måde han/hun normalt tænker og agerer på. Det betyder ofte at denne type fodboldspiller vil have svært ved at lykkes i dette miljø, og hvis denne spiller skal lykkes, kræver det at han/hun lærer sig selv de andre psykologiske grundfunktioner – særligt vilje, som hjælper ham/hende med at blive bedre til at træffe beslutninger, presse sig selv, være målrettet osv. Denne adfærdsændringer er naturligvis spillerens ansvar, men det kan diskuteres i hvor høj grad at klubben skal hjælpe spilleren til at gøre denne udvikling lettere. I dette tilfælde kræves det at der laves en specifik udviklingsplan for spilleren og at han/hun ”committer” sig til at følge denne plan. Den størst udfordring for denne spiller vil, såfremt hans typologiske grundfunktion: ”vilje” er lav, bestå i at udvikle sin evne til at arbejde med de områder som ikke er drevet af lyst.

Den udvikling den enkelte spiller må gennemgå for at kunne præstere og levere den optimale adfærd i klubben, kræver at der hos spilleren er energi til at udvikle sig. Denne energi kan komme dels fra lyst/motivation hos atleten, dels fra viljestyrken, som kan overtage når lysten ikke er der og afslutningsvis kan denne energi skabes ved at klubben gør processen nemmere og ansporer atleten til udviklingen f.eks. gennem ”nudging”. Det er her vigtigt at klubben finder det rette niveau af ”nudging”, da en for høj grad af hjælp til spilleren betyder at spilleren i langt mindre grad udvikler sin viljestyrke. På den måde kan ”nudging”, hvis det benyttes forkert, fremstå som en form for ”curling-opdragelse” af atleten, som dermed ikke udvikler den fornødne grad af vilje

(selvstændighed, beslutsomhed og mental styrke).


En del af den sportslige ledelse i klubben bør derfor tage sit udspring i et grundlæggende arbejde med at klarlægge de 4 kvadranter ved at måle på den eksisterende organisation, sikre at der er en dokumenteret enighed hos ledelsen omkring hvilket miljø og hvilken kultur man ønsker at skabe i klubben og herefter naturligvis sikre sig at der laves en udviklingsplan for at udvikle og streamline sammenhængene mellem disse 4 områder således at der kan opstår den rette synergi der sikre den ønskede udvikling i klubben og samtidig giver muligheden for den bedst mulig udnyttelse af de ressourcer der er til stede i klubben.


Det er denne proces i klubben, med trænere og spillere som Sapience faciliterer. Gennem typologiske test klæder vi organisationen på til at forstå og arbejde med denne forståelse og de redskaber vi hjælper med at implementere. Målet er at sikre at organisationen selv kan benytte disse redskaber og derigennem skaber en optimal trivsel og store bæredygtige resultater både på kort og lang sigt.


Se mere om ledelsesuddannelsen for trænere her.84 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page