top of page
Søg
  • Jesper Bundgaard

Atletudvikling i et nyt perspektiv

Arbejdet med den enkelte altet bliver alt for ofte tilfældigt og uden struktur. Årsagen er at trænere alt for ofte tager udgangspunkt i deres egne typologiske kvaliteter i stedet for at udvikle hver atlet i henhold til den enkeltes potentialer. Trænere og ledere kommer dermed til at blive begrænsende og styrende for hvilke typer af talenter der får mulighed for at udfolde sig. I det individuelle arbejde med en atlet må udgangspunktet derfor tages i dennes egen typologiske kvaliteter for derigennem at kunne udfolde den enkeltes fulde potentiale.


Som træner er fundamentet for et godt arbejde at forstå at alle atleter er forskellige, motiveres forskelligt og bidrager med forskellige grundlæggende psykologiske kvaliteter. Det er dette der bestemmer hvordan du som træner bedst muligt, udvikler atleten samt hvordan du skal kommunikere med og motivere atleten osv. Samtidig må du som træner være opmærksom på dine egne psykologiske kvaliteter, så du kender din egen typiske adfærd og kender de faldgrupper du har i relationen med andre trænere, spillere og ledere.


Vi arbejder grundlæggende med 7 forskellige typer af kvaliteter som hver især udspringer af forskellige grundlæggende psykologiske funktioner. Disse 7 kan du læse mere om på http://jivayou.com/energipsykologi/.


Strukturen for at arbejde med den enkelte atlet bør efter kortlægning af atletens typologi (persontype) tilrettelægges i henhold til 3 forskellige udviklingsområder, som alle vil være påvirket af atletens alder og funktion på holdet. De 3 områder er:

1) Accept og udvikling

Her arbejdes der med at udvikle atletens kvaliteter til deres fulde potentiale, både i deres introverte og ekstroverte form. Med udgangspunkt i den grundlæggende psykologiske funktion kan de primære kvaliteter videreudvikles således at de benyttes bedst muligt i og udenfor sporten. Når der arbejdes med unge atleter, må særligt den vilje dominerede type trænes da denne er grundlag for, at atleten har modet til at stå ved de psykologiske kvaliteter som er primære hos atleten.


2) Kontrol

Her arbejdes der med at udvikle atletens ubalancerede adfærd for at styrke atleten når der opleves modgang og pres. Der arbejdes med den grundlæggende forståelse af hvad der sker i pressede situationer for de enkelte typer og hvilke egenskaber der må udvikles for at undgå uhensigtsmæssig adfærd i disse situationer.

3) Harmonisering

Der arbejdes her med at integrere øvrige kvaliteter som er nødvendige og ønskede i sporten for den enkelte atlet. Dette gøres i henhold til klubkulturen, sportens karakteristika, trænerens type samt ud fra atletens egne kvaliteter. Herudover må der også her arbejdes med viljestyrkens kvalitet, da denne er en grundlæggende forudsætning indenfor elitære sportsmiljøer.


Samtidig er hele denne udvikling af det enkelte talent, fundamentet for at arbejde med de mere almindelige mentaltræningsredskaber som fremgår af Team Danmarks mentaltræningsmodel[1].


Eksempel på arbejdet med en atlet, der primært er domineret af den psykologiske grundfunktion ”Handling” (også kaldet 7’er typen):

Denne atlet vil have en række karakteristika som kan videreudvikles. Ligeledes vil denne atlet også have en bestemt type adfærd i modgang eller når vedkommende bliver presset.


Motiveres af:

Resultater, ledelse, indflydelse, samarbejde, skabe et stærkt hold


Styrker:

Lederskab, organisationsevne, strukturering, kontrol, fokus, elegance, effektivitet, perfektion


Psykologisk grundfunktion:

Handling


1. Accept og udvikling

Man må altså hjælpe denne atlet med at udfolde disse kvaliteter i henhold til den sport der er tale om. Drejer det sig om fodbold vil denne type således være specielt god til at være dirigerende, koordinerende, organiserende, faciliterende, effektiv, pragmatisk og disciplineret, hvilket oftest vil være særligt gavnligt som midtbane eller forsvarsspiller. Denne egenskab er ligesom de øvrige værdifulde på et hold, men alt for ofte forsøger trænere at fremelske andre typer som det elitære sportsmiljø kulturelt har haft fokus på, nemlig ”Vinderen” som er viljedominant og ”Motivatoren” som er passioneret.

Er atleten primært ekstrovert vil han/hun være organiserende og er vedkommende mere introvert vil han/hun typisk være mere struktureret. Det er således vigtigt at hjælpe atleten til at udvikle begge disse egenskaber således at atleten ikke kun kan koordinere og trække i trådene hos andre på banen, men også tage styringen og dirigere.


2. Kontrol

Træneren må herefter arbejde med at sikre, at atletens ubalancerede del bliver mere balanceret. ”7’er typen” også kaldet ”Anførere typen” vil således, ligesom de øvrige typer, i pressede situationer have en tendens til at gøre endnu mere af det som han/hun er disponeret for - i dette tilfælde, at udvise endnu mere handling. Atleten kan dermed blive for fokuseret på resultatet og glemme processen, eller atleten kan blive for stiv og mekanisk og holde for meget fast i de dele af taktikken som ikke fungerer.


For at afhjælpe dette må man dels synliggøre dette for atleten og hjælpe vedkommende med at udvikle den sensitive kvalitet. Ved at inddrage den mere følelsesorienterede kvalitet, vil intuition og fornemmelse for processen afbalancere atletens evne til at præstere, også i modgang.

3. Harmonisering

Træneren må her fokusere på at træne atleten i andre kvaliteter. Disse skal udvikles dels i henhold til ovenstående for at kontrollere adfærd i pressede situationer. Dvs. at udvikling af den sensitive type her er central.


Ligeledes må man hos en elitær atlet (særligt hvis der er tale om en ung atlet) arbejde på at udvikle den viljedominante vindertype. Herudover må man udvikle typer der er centrale i henhold til klubkulturen, trænerens type og ikke mindst typen af sport. Er der f.eks. tale om bordtennis må atleten udvikle evnen til at være detaljeret, grundig og præcis (den analytiske kvalitet) samt evnen til at følge og justere det taktiske ved at være strategisk, innovativ og have overblik (den mentale type). Er der derimod tale om fodbold eller håndbold vil der være mere tendens til at fremelske vindertypen (viljedominerede type).

Når træneren arbejder i henhold til ovenstående med den enkelte atlet, sideløbende med udvikling af de sportslige evner, øges muligheden for at udfolde det fulde potentiale for atleten. Arbejdet tager udgangspunk i samtaler som skal øge atletens forståelse for egne kvaliteter og mangler og ligeledes udstikke opgaver til atleten som kan øge de ønskede kvaliteter. Sådanne opgaver kan f.eks. hvis man vil øge de analytiske evner, tage udgangspunkt i videoanalyse med fokus rettet mod egne præstationer i henhold til detalje, grundighed og præcision.


I Sapience.dk har vi netop undersøgt denne indsigt og arbejder dagligt med atleter, trænere og klubber for at fremme forståelsen af ovenstående og dermed sikre optimale præstationer for det enkelte individ og for klubben.


Skrevet af Jesper Bundgaard

Jesper har en baggrund i ledelse, coaching og mentaludvikling og arbejder til dagligt med

både unge og etablerede sportsatleter. Han er certificeret energipsykologi coach og er

indehaver af Sapience.dk samt medejer i JivaYou ApS, der tilbyder online

personlighedsprofiler. Herudover arbejder han på Brøndby Idrætsefterskole med

eliteudvikling.


332 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page