top of page
Søg
  • Jesper Bundgaard

Talentudvikling for forældre

At være forælder til et stort sportstalent kan være en krævende opgave. Der er mange meninger om, hvordan du bør guide dit barn, helt afhængigt af alder, køn, sport osv. Du skal være i stand til at være en god far eller mor og samtidig vil du gerne sikre at din søn eller datter kommer bedst muligt igennem sin udvikling – både som atlet og menneske. For at have de bedste forudsætninger for at lykkes godt i denne rolle, må du først og fremmest forstå hvilken udvikling dit barn går gennem og hvordan denne påvirkes af mødet med en elitær sportsverden. Noget af dit barns udvikling i sporten er desuden påvirket af, hvilke psykologiske kvaliteter der er en medfødte og hvilke der er tillærte. Herudover er det afgørende hvilken udvikling dit barn har været igennem både før det startede til sport og også gennem deres tid som sportsudøver og måske senere som professionel atlet. Den udvikling alle mennesker gennemgår i deres liv kan forklares som nedenfor:


1. Fase: Mærke sig selv


Den første udvikling dit barn går gennem og som er essentiel for dit barns udvikling, sker i de meget tidlige stadier efter fødslen. Her lærer barnet at mærke sig selv – mærke sin krop, sine følelser og tanker. Barnet er ubevidst om dette fordi de blot er dem selv.2. Fase: Udfolde sig selv

Det næste stadie barnet gennemgår er stadig ubevidst og handler om at barnet begynder at agere ud fra det de mærker. Det vil sige at de er begynder at udfolde deres behov i deres handlinger. Hvis de mærker ubehag ved noget, vil de søge væk fra det. Hvis de mærker at noget de gør, kan opfylde deres behov søger de mod det. Alle handlinger er baseret på behov der kommer inde fra – baseret på hvad de mærker kropsligt, emotionelt og mentalt.


3. Fase: Udvikle sig

I dette stadie begynder den unge at udvikle nye egenskaber som er nødvendige for at erobre de ting i verden som de drømmer om. Ønsker de at være professionelle sportsatleter må de f.eks. have en stor grad af viljestyrke for at have muligheden for at lykkes. For nogen har de dette med sig i deres grund DNA (medfødt) og for andre er det noget der må tillæres. Udviklingen er som udgangspunkt drevet af eget ego, som driver os til at ville opnå succes, men er også drevet af eksterne normer og forventninger. Det vil sige at denne udvikling også kan være drevet af andres viljestyrke – f.eks. din viljestyrke som forælder. Det er denne del af den unges udvikling der udvikler den unges egen bevidsthed om deres adfærd.


4. Fase: Være sig selv

I jagten på at få succes gennem vores handlinger lærer vi som mennesker mere og mere om vores egen inderste kerne. Vi vender på en måde tilbage til at være os selv, men nu som bevidstgjorte individer og dermed med evnen til at være os selv i den verden vi lever i og i de grupper, relationer og forhold vi har valgt eller er tvundet til at leve under.


Kunsten at være forældre til et barn i elitesport

Hvis vi som forældre hjælper vores barn på denne rejse gennem livet, skaber vi de bedst mulige forudsætninger for at vores søn eller datter kan lykkes i en elitær sportsverden. Undervejs på barnets vej – i mødet med den elitære sportsverden må vi hjælpe med at skabe forståelse for at der er plads til dem selv, men også at der kræves noget for at indgå i denne verden som ikke nødvendigvis er rart på kort sigt, men som gør at det bliver rart efterfølgende. Der vil altid være muligheden for at barnet undervejs finder ud af at denne verden ikke giver dem det liv de ønsker og så må man guide dem til at vælge noget andet ud fra den læring de har gjort sig.


Men at støtte dem på den rejse er vanskeligt fordi det kræver at du som forælder evner, at skelne mellem de objektive ting der skal til for at din søn eller datter kan få succes i sporten, din egen involvering og motivation samt dit barns involvering og motivation. Alt for ofte bliver disse rodet sammen så de objektive kvaliteter der kræves i sporten og måden hvorpå man når disse krav, ikke adskilles. Vejen til målet er jo netop forskelligt for alle fordi vi alle er forskellige – også selvom de krav der stilles for at lykkes i denne verden, er relativt ens.


Ovenstående kan virke svært men nedenfor finder du et overblik som gør det mere simpelt samt link til hvor du kan få mere hjælp til at guide din søn eller datter bedst muligt – så du formår at støtte dem i deres udvikling og stadig være en god forælder.1. Forstå dine egne grundkvaliteter, motivation og adfærd i med- og modgang

Forståelsen for dig selv kan skabes på flere måder, men en meget effektiv metode er at arbejde med en typologisk grundprofil. Du kan læse mere om den vi bruger hos Sapience på http://www.jivayou.com/sport. Her kan du teste dig selv og blive meget klogere.


2. Forstå dit barns grundkvaliteter, motivation og adfærd i med- og modgang

Denne forståelse bør baseres på den samme grundforståelse som den du benytter til at opnå denne indsigt for dig selv. På den måde sikre du at du og dit barn har en fælles forståelse og et fælles sprog der giver jer mulighed for en bedre forståelse for hinanden.


3. Forstå den elitære sportsverden som dit barn er en del af (eller bliver en del af i fremtiden)

Som forælder er det en god ide at sætte sig ind i de kvaliteter, krav og adfærd der skal til for at lykkes i den verden som dit barn har valgt at være en del af. På den måde får du muligheden for at kunne sætte denne i perspektiv til dine egne- og dit barns kvaliteter er det en god ide at du også benytter samme grundforståelse for at skabe et overblik.


4. Guide dit barn på deres rejse ind i den elitære sportsverden

Du har nu, gennem de første 3 punkter, skabt dig et overblik over de objektive kvaliteter der skal til for at lykkes i det miljø dit barn indgår i, samt et overblik over dine egne- og dit barns psykologiske kvaliteter. Herefter handler det for dig som forælder om at være meget bevidst om:

a) hvornår du taler ind i dit barns ressourcer og hjælpe dem med at finde plads til den de er, i den verden de indgår i (øger trivsel og motivation)


b) hvornår du taler ind i hvilke kvaliteter dit barn ikke som udgangspunkt besidder og derfor må udvikle for at lykkes med at indfri de krav der skal til for at lykkes i elitær sport (øger udvikling)


Du må derfor som forælder hjælpe med at sikre at der er en balance mellem trivsel/motivation og udvikling. Hvis der er for meget udvikling risikerer du at barnet mister deres motivation og går på kompromis med hvem de selv er og deres egne behov. Er der derimod for meget fokus på trivsel/motivation kan dit barn gå og drømme om en sportskarriere som de ikke forstår hvad kræver, og derfor med høj sandsynlighed ikke vil få den succes de søger.


Jo større presset er udefra (fra tilskuer, forældre, træner, niveauet og deres eget ego), jo større må trykket være indefra i form af at din søn eller datter har dem selv med. Det vil sige jo større bliver behovet for at de forstår dem selv, deres indre behov, motivation, kvaliteter og adfærdsmønstre. Spørg dit barn og forsøg at forstå om de mangler motivation/trivsel eller om de ikke presser sig selv nok til at udvikle nye evner. Afhængigt af hvilke kvaliteter du selv rummer som forælder vil du sandsynligvis have en tendens til at tale mest ind til én af disse sider. Husk at det er dit barns indre styrke og kendskab til egne behov der afgør hvor stort et pres de kan klare udefra.


Som sagt tidligere er det svært at være involveret i dit barns sport og derfor er det meget vigtigt at dit primære fokus er at støtte dit barns evne til at forstå sig selv og den verden de indgår i og herudover lade dem selv være styrende for, hvornår de ønsker at involvere dig som mere end blot som forælder.


Hvis du gerne vil udvikle samarbejdet med dit barn omkring deres sportslige udvikling og trivsel har du nu mulighed for at booke et udviklingsforløb for hele familien, hvor vi klarlægger alle ovenstående punkter (type profiler er inkluderet). På den måde kan du som forældre sikre, at den udvikling som klubben arbejder med, bliver understøttet af dig og samtidig sikre at dit barn trives gennem denne udvikling. Herudover er dette helt afgørende for at sikre større forståelse mellem dig og dit barn og skabe det bedst mulige fundament for at den unge både på kort og lang sigt i karrieren kan modstå det tryk der kommer udefra, uden at dette betyder at din søn eller datter taber dem selv i denne proces - specielt når de kommer til at spille på højere niveau.


Er i flere forældre eller en klub der ønsker at samle flere forældre og atleter, kan I kontakte

Sapience for at få et samlet tilbud til en større gruppe af forældre og unge.


Jesper Bundgaard

Jesper har en baggrund i ledelse, coaching og mentaludvikling og arbejder til dagligt med både unge og etablerede sportsatleter. Han er certificeret energipsykologi coach og er indehaver af Sapience.dk samt medejer i JivaYou ApS, der tilbyder online

personlighedsprofiler. Herudover har han arbejdet i på Brøndby Idrætsefterskole med eliteudvikling.121 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page