top of page
Søg
  • Jesper Bundgaard

Er du udviklingstræner eller performance træner?

Opdateret: 7. nov. 2022

”A coach must never forget that he is a leader and not merely a person with authority”

Citat: John Wooden, Baseball Coach


I jagten på den gode elite træner er det tydeligt at jobbet som træner, i langt de fleste tilfælde kræver kompetencer på to områder:

1) Faglige kompetencer (f.eks. teknisk, taktiks, fysisk og erfaringer omkring sportsgrenen)

2) Ledelse (f.eks. strategi, værdistyring og mandskabspleje)


De fleste trænere er enten gode til den ene eller den anden af disse to, men har ofte vanskeligt ved at få sat begge disse i spil. I de fleste tilfælde er det de faglige kompetencer der fokuseres på, måske fordi at trænere ofte kommer med en baggrund som spillere.


Hos Sapience arbejder vi med at udvikle træneres evne til at være bedre ledere, med et særligt fokus på HR-ledelse (mandskabspleje), hvor fokus er at skabe udvikling, præstationer og trivsel på både kort og lang sigt hos alle personer der indgår i klubben. (Læs mere om lederuddannelsen for trænere her)


I arbejdet med lederskab fremgår det at mange trænere er prædisponeret for enten at skabe udvikling hos spillere eller for at få den bedst mulige præstation ud af spilleren. Det betyder naturligvis ikke, at man som træner ikke kan lære at mestre begge opgaver – men dette stiller store krav, til at træneren kender sig selv, og forstår hvordan de arbejder med deres egen udvikling.


Når du som træner skal udvikle spillere, må du stille krav til spilleren og presse dem ud af deres komfortzone. Dette kan du gøre på 7 forskellige områder som udspringer af 7 psykologiske grundfunktioner i mennesket: vilje, følelse, tanke, fantasi, logik, passion og handling. Du kan f.eks. arbejde med udvikling af tanken ved at udfordre deres taktiske forståelse eller med logik ved at udfordre deres tekniske evner. Som træner må du vide, på hvilke områder spilleren er ude af komfortzonen udenfor sporten for at sikre, at de krav der stilles, er mulige at opnå for spilleren. Når spilleren på mange områder er ude af komfortzonen, bliver det sværere for spilleren at præstere og vise deres evner. Dette skyldes at de ikke får den fornødne ro, og at de ofte føler mangel på selvtillid og opbakning.


Vil du som træner få spilleren til at udfolde de evner han/hun har, må spilleren have en fornemmelse af at være indenfor komfortzonen. Dette betyder ofte at spilleren i mindre grad lægger nye ting til hans/hendes spil. Ofte vil spilleren i denne periode vise nye ting, som han/hun tidligere har lært, men ikke har formået at sætte i spil.


Som træner må man derfor både kunne presse spilleren ud af komfortzonen, men samtidig formå at skabe rum, tillid og tryghed for spilleren, hvilket stiller store krav til træneren. Dette kan være yderligere udfordret af, at det stiller krav om at træneren ved, på hvilke områder spilleren er udfordret udenfor sporten. Herudover må træneren forstå spillerens kapacitet på de 7 områder for at træneren kan ”designe” en udviklingsplan for hver enkelt spiller, som tager udgangspunkt i spillerens personlighed, situation og de områder træneren vil have spilleren til at udvikle sig på.


Ved at arbejde med at skabe overblik over den enkelte spillers situation og typologi kan man skabe individuelle udviklingsprofiler for hver enkelt spiller. Rejsen for hver spiller er forskellig, og derfor må man også arbejde forskelligt med hver enkelt spiller. Nedenfor er vist et eksempel på hvordan man kan skabe sig et overblik over spillerens udvikling og performance situation, hvilket er et godt afsæt for arbejdet med spilleren.Figur 1: Udviklingsprofil

Ovenstående viser en meget kreativ spiller i et elitært fodboldmiljø. Det fremgår af denne model at der kun i meget lille grad er overlap mellem hvad der skal til for at lykkes i klubben og de kvaliteter denne spiller har.


Det grønne område viser således der hvor der er overlap mellem kravene til spilleren (de evner der skal til for at lykkes hos klubben, under den pågældende træner) og de kapaciteter spilleren har. Den del af det lyserøde område, der er indenfor den blå streg, viser det område hvor spilleren har kvaliteter som ikke udnyttes i klubben, mens det lyserøde område udenfor den blå streg viser de områder hvor der stilles krav til spilleren, men som han/hun ikke umiddelbart har kvaliteterne til at kunne løfte. Det er altså det sidstnævnte område spilleren må udvikle for at kunne lykkes i den pågældende klub.


Dette redskab er yderst relevant i alle sportsgrene – både holdsports og individuelle sportsgrene.


Vil du som træner gerne lære mere om hvordan du kan arbejde målrettet med denne udvikling – så kontakt Sapience på jesper@sapience.dk eller +45 31 31 13 39.

52 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Комментарии


bottom of page